Komunikaty komisji

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

13-16 czerwca 2019r. w Wilkasach k/Giżycka.

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Wyścigi regat odbędą się w dniach 14 – 15 czerwca 2019r. na jeziorze Niegocin.
Port regat: AZS COSA Wilkasy, ul. Niegocińska 5, (www.azs-wilkasy.com.pl)

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest:
–Warmińsko Mazurski Oddział KIDP  Organizator Wiodący,
–Mazowiecki Oddział KIDP
–Śląski Odział KIDP
–Dolnośląski Oddział KIDP
–Łódzki Oddział KIDP

-Lubelski Oddział KIDP

 1. PRZEPISY

3.1. Regaty zostaną rozegrane w klasie Omega – na sprzęcie dostarczonym przez organizatora.
3.2 Regaty rozgrywane będą zgodnie z regułami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2017 – 2020, Regulaminem Regat i Instrukcją Żeglugi.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgodnie z Regulaminem.

 1. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

5.Rejestracja załóg trwa od 01 stycznia 2019 do 31 maja 2019r. przez formularz dostępny na stronie www.regatykidp.pl. Zgłoszenia ostateczne w miejscu regat należy dokonać w dniu 14.06.2018r. – sala konferencyjnej Ośrodka AZS Wilkasy godz. 20:15

 1. PROGRAM REGAT
  czwartek 13.06.2019

godz 20.15 zgłoszenia, odprawa załóg, losowanie jachtów

piątek 14.06.2019

godz 09.00 otwarcie regat, odprawa sterników
godz. 10.00 wyścigi
sobota 156.06.2019

godz 10.00 odprawa sterników, wyścigi
godz. 17.30 zakończenie regat
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję Żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu ostatecznych zgłoszeń rejestracyjnych.

 1. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji Żeglugi.

 1. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2017 – 2020.
9.2.Planuje się rozegranie 12 wyścigów. Przy rozegraniu minimum 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. Przy rozegraniu 9 i więcej 2 najgorsze rezultaty będą odrzucone. Regaty będą ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, a wynikającą z udziału w regatach.

Organizator